ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII, MOCY I ZASILANIA METREL

BOGATA OFERTA PROFESJONALNYCH ANALIZATORÓW JAKOŚCI ENERGII I MOCY ORAZ AKCESORIÓW, SPEŁNIAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYMAGANIA SPECJALISTÓW W BRANŻY.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

I JAKOŚĆ ZASILANIA

Odpowiednia jakość zasilania jest kluczowa z punktu widzenia niezawodności wielu maszyn i urządzeń, a efektywność energetyczna jest bardzo ważnym wskaźnikiem odpowiedniego wykorzystania energii i minimalizowania jej strat. W obu tych obszarach z powodzeniem można używać analizatorów firmy Metrel zarówno do sprawdzenia jakości energii pod kątem Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego, normy PN-EN 50160 czy Dyrektywy Unii Europejskiej 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku.  Wszystkie analizatory firmy Metrel są zgodne z normą PN-EN 61000-4-30 i stanowią idealne narzędzie dla firm wykonujących audyty energetyczne i analizę jakości zasilania. Dostarczają ponadto wszelkich niezbędnych danych do oceny i poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

 

Więcej na temat Rozporządzenia Ministra Gospodarki, norm PN-EN 50160 oraz PN-EN 61000-4-30, a także dyrektywy 2012/27/UE

ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII I MOCY

DLA KAŻDEGO PROFESJONALISTY

 

Analizatory jakości energii firmy Metrel to inwestycja, która zwróci się szybciej niż przypuszczasz!

Szeroki zakres zastosowań

Szeroki zakres pomiarowy 3-zakresowych elastycznych cęgów pomiarowych (cewek rogowskiego) 30/300/3000A dostarczanych w zestawie AD oraz bogaty wybór cęgów opcjonalnych sprawia, że przyrząd sprawdzi się doskonale zarówno w przypadku pomiarów dużych odbiorów w obiektach przemysłowych, jak i niewielkich obciążeń w mieszkaniach czy domach jednorodzinnych.

Efektywność

i oszczędność

Koszt energii elektrycznej stanowi coraz większy odsetek całości kosztów funkcjonowania zakładów produkcyjnych czy szeroko pojętego przemysłu. Analizatory firmy Metrel (dzięki dokładnemu pomiarowi mocy i energii zarówno wygenerowanej jak i pobranej) pozwalają na optymalizację zużycia energii - co nierzadko przełożyć się może na wielotysięczne oszczędności i ograniczenie emisji.

Możliwość

zdalnej kontroli

Wyższe modele analizatorów firmy Metrel wyposażone zostały w port Ethernet, który pozwala na zdalną komunikację z przyrządem, konfigurację ustawień, sterowanie procesem rejestracji i pobieranie danych oraz podgląd mierzonych parametrów w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność tą można dodatkowo rozszerzyć o komunikację przez WIFI lub internet 4G.

Wymienna pamięć (karty) microSD

Przyrządy firmy Metrel do zapisu danych korzystają z kart microSD. Dane można pobierać na wiele sposobów: bezpośrednio z przyrządu przez kabel USB, przez dostarczany standardzie czytnik kart microSD lub przez występujące w wielu laptopach, tabletach i telefonach wbudowane czytniki kart microSD.

Test poprawności połączeń

Wbudowane w analizatorach narzędzie do sprawdzania poprawności połączeń i ustawień pozwala na błyskawiczną ocenę poprawności podłączenia do badanej sieci i odpowiednie poprawienie ewentualnych błędów.

Pomiary prądu
AC/DC

Nowa generacja analizatorów firmy Metrel w porównaniu do poprzedników, pozwala na pomiar zarówno w obwodach prądu zmiennego, jak i stałego (opcjonalne cęgi).

Wsparcie posprzedażowe

Zakup analizatora firmy Metrel w naszej firmie to nie tylko przyjazny proces sprzedażowy, ale i pozakupowe wsparcie techniczne. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na miejscu, bogatą ofertę szkoleń oraz autoryzowane przez producenta Laboratorium Badawczo-Wzorcujące.

Świadectwo wzorcowania

Wszystkie analizatory firmy Metrel dostarczane są ze świadectwem wzorcowania producenta wraz z tabelą pomiarową. Jest to dodatkowy plus, biorąc pod uwagę, iż producenci urządzeń pomiarowych nie mają obowiązku prawnego dostarczania świadectw wzorcowania wraz z oferowanymi przyrządami.

DOSTĘPNE MODELE

ANALIZATORÓW JAKOŚCI ENERGII METREL

METREL MI 2883 ENERGY MASTER

Dla użytkowników zainteresowanych długotrwałym monitorowaniem i analizą instalacji elektrycznych pod kątem jakości energii oraz zarządzania efektywnością energetyczną.
METREL MI 2883 ENERGY MASTER

OD 6 100 ZŁ

+23%VAT
Zgodność z klasą S normy
PN-EN 61000-4-30
4 wejścia sygnałów napięciowych oraz
4 wejścia sygnałów prądowych
Podstawowy analizator zasilania
Ogólna rejestracja parametrów energii
Analizator jakości energii Metrel MI 2884

Dla zaawansowanych użytkowników zainteresowanych długotrwałym monitorowaniem i analizą instalacji elektrycznych pod kątem jakości energii oraz zarządzania efektywnością energetyczną, a dodatkowo rejestracją przebiegów sygnałów, prądów rozruchu oraz stanów nieustalonych (transjentów).

METREL MI 2884 Energy MASTER XA

OD 7 750 ZŁ

+23%VAT
Zgodność z klasą S normy
PN-EN 61000-4-30 (0,2%)
4 wejścia sygnałów napięciowych oraz
4 wejścia sygnałów prądowych
Rozbudowany analizator zasilania
Ogólna rejestracja parametrów energii
Rejestracja przebiegów sygnałów
Rejestracja przebiegów sygnałów
METREL MI 2892 POWER MASTER

Dla użytkowników zainteresowanych oceną jakości energii oraz poszukiwaniem źródeł zakłóceń w sieciach SN i nn, a także do pomiarów funkcjonowania elementów kompensujących czy badania instalacji pod kątem możliwości podłączenia nowych obciążeń.


METREL MI 2885 MASTER q4

OD 9 900 ZŁ

+23%VAT
Zgodność z klasą S normy
PN-EN 61000-4-30 (0,1%)
5 wejść sygnałów napięciowych oraz 4 wejścia sygnałów prądowych
Zaawansowany analizator zasilania
Ogólna rejestracja parametrów energii
Rejestracja przebiegów sygnałów
METREL MI 2892 Power Master

Dla profesjonalnych użytkowników analizatorów jakości zasilania, specjalizujących się w bardzo dokładnych pomiarach i analizach potwierdzonych certyfikatem zgodności z klasą A.METREL MI 2892 POwer MASTER XA

OD 12 500 ZŁ

+23%VAT
Zgodność z klasą A normy PN-EN 61000-4-30 (niezależny certyfikat - 0,1%)
5 wejść sygnałów napięciowych oraz 4 wejścia sygnałów prądowych
Profesjonalny analizator zasilania
Ogólna rejestracja parametrów energii
Rejestracja przebiegów sygnałów
Rejestrator transjentów (49 kSa/s)
Analizator jakości energii Metrel MI 2893

Flagowy model analizatora dla profesjonalnych użytkowników, specjalizujących się w bardzo dokładnych pomiarach i analizach transjentów oraz ogólnej analizie jakości energii na najwyższym poziomie dokładności (klasa A).


METREL MI 2893 Power Master XT

OD 19 900 ZŁ

+23%VAT
Zgodność z klasą A normy
PN-EN 61000-4-30 (niezależny certyfikat - 0,1%)
5 wejść sygnałów napięciowych oraz 4 wejścia sygnałów prądowych
Topowy model analizatora zasilania
Ogólna rejestracja parametrów energii
Rejestrator transjentów pracujący równocześnie z rejestratorami przebiegów oraz rejestratorem ogólnym (1 MSa/s)

Poprzednie generacje analizatorów

 

Obecnie oferowane przyrządy zastąpiły poprzednie generacje analizatorów jakości energii i zasilania firmy Metrel:

 

- MI 2492 PowerQ
- MI 2392 PowerQ Plus
- MI 2592 PowerQ4
- MI 2792 PowerQ4 Plus

- MI 2092 Power Harmonics Analyser
- MI 2292 Power Quality Analyser Plus
- MI 2230 VAF meter

Aktualna seria analizatorów powstała na bazie wieloletniego doświadczenia firmy Metrel w produkcji tego typu aparatury oraz w oparciu o uwagi i oczekiwania użytkowników zbierane na przestrzeni lat.

Norma PN-EN 61000-4-30 określa zalecane algorytmy obliczeniowe dla analizatorów jakości energii elektrycznej, które gwarantują prawidłowe wyniki pomiarowe niezależnie od nietypowej charakterystyki zakłóceń w sieci. 

Norma ta definiuje trzy klasy przyrządów: od najmniej restrykcyjnej klasy B - podstawowej, przez klasę S - inspekcyjną, do najbardziej wymagającej klasy A - zaawansowanej.

Ta norma europejska o statusie polskiej normy (PN-EN 50160) określa parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. Zawiera ona definicje związane z zagadnieniem jakości energii elektrycznej oraz określa dopuszczalne wartości statystycznych wskaźników jakości zasilania dla niskiego i średniego napięcia w normalnych warunkach pracy, takie jak:


- Częstotliwość sieciowa

- Odchylenia napięcia zasilania

- Uciążliwość migotania światła

- Asymetria napięcia

- Harmoniczne napięcia

- Zdarzenia napięciowe: zapady, wzrosty, przerwy

- Sygnały sterujące

- Interharmoniczne napięcia (informacyjnie)

Klasa A (ang. advanced)

Przyrządy tej klasy stosowane są w przypadku konieczności przeprowadzenia dokładnych pomiarów, np. na potrzeby kontraktu, weryfikacji zgodności z postanowieniami norm i przepisów, rozstrzygnięcia sporów itp. Dowolne pomiary, przeprowadzone za pomocą dwóch różnych przyrządów spełniających wymagania klasy A i mierzących te same sygnały, powinny dać zbieżne wyniki mieszczące się w określonym przedziale niepewności.

 

Klasa S (ang. surveys)

Przyrządy tej klasy przeznaczone są głównie do pomiarów statystycznych, często dla ograniczonego zbioru wskaźników jakości zasilania. W przypadku klasy S stosowane są takie same czasy pomiarów jak w klasie A, aczkolwiek wymagania w zakresie przetwarzania danych są mniejsze.

 

Klasa B (ang. basic)

Klasa ta może być stosowana m.in. do wykrywania przyczyn awarii i innych zastosowań niewymagających wysokiej dokładności pomiaru, została wprowadzona, aby nie traktować jako rozwiązania przestarzałe przyrządów istniejących jeszcze na rynku. Przyrządy dokonujące pomiaru zgodnie z tą klasą mogą dostarczyć przydatnych danych w przypadku, gdy zwiększona niepewność pomiarowa nie jest bardzo istotna. Metody klasy B nie są zalecane dla nowych analizatorów jakości energii elektrycznej.

Dyrektywa 2012/27/UE obowiązuje przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników i o rocznych przychodach przekraczających 50 milionów euro oraz przedsiębiorstwa, których całkowita roczna kwota bilansowa wynosi 43 miliony euro. Jednocześnie Dyrektywa wskazuje na konieczność wspierania przez kraje członkowskie audytów energetycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dokument określa również mechanizmy finansowania i subwencjonowania działań w zakresie audytu, szkolenia i poprawy efektywności energetycznej. Celem Dyrektywy jest, aby każdy kraj członkowski przyjął plan strategiczny Energia 2020 Unii Europejskiej.

Rozporządzenie to określa m.in. parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Zawiera zakres informacji podobny do normy PN-EN 50160 lecz definiuje dodatkowo gruby odbiorców klasyfikując wymagania dla poszczególnych grup.

Porównaj poszczególne modele analizatorów i wybierz najodpowiedniejszy do wymagań i zastosowań