ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGI I MOCY METREL

WYBIERZ IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA SWOICH POTRZEB

analizator jakości energii i mocy MI 2892 POWER MASTER

MI 2892 POWER MASTER

analizator jakości energii i mocy Mi2885 MASTER Q4

MI 2885 MASTER Q4

analizator jakości energii i mocy MI 2883 ENERGY MASTER

MI 2883 ENERGY MASTER

MODEL MI 2892 MI 2885MI 2883
NORMYPN-EN 61000-4-30Klasa A Klasa SKlasa S
PN-EN 50160+ ++
LICZBA WEJŚĆWejścia prądowe4 44
Wejścia napięciowe4 43
CĘGI W ZESTAWIE1-fazowe elastyczne cęgi prądowe
3000 / 300 / 30 A (A 1227)
4 43
REJESTRATOR OGÓLNY-POMIARYNapięcie AC + DC+ ++
Prąd AC +DC+ ++
Częstotliwość+ ++
Pomiary mocy zgodne znormą IEEE 1459+ ++
Energia+ ++
Harmoniczne+ ++
Interharmoniczne+ ++
Migotanie (flicker)+ ++
Wykres wskazowy+ ++
Sygnały sterujące+ ++
Odchyłki napięcia+ ++
Przerwy, Zapady, Wzrosty i RVC+ ++
Alarmy+ ++
Wykres asymetrii+ ++
Prąd neutralny+ +Z opcjonalnymi
cęgami
Temperatura+ Z opcjonalną
sondą
Z opcjonalną
sondą
REJESTRATOR PRZEBIEGÓW
(Z WYZWALANIEM)
Zdarzenia+ +-
Alarmy+ +-
Poziom I (Rejestrator rozruchów)+ +-
Poziom U (Rejestrator rozruchów)+ +-
Interwał próbkowania+ +-
REJESTRATOR STANÓWNIEUST.
(Z WYZWALANIEM)
Obwiednia+ --
Poziom (I, In, U, Un)+ --
FUNKCJEDIAGNOSTYCZNEFunkcja oscyloskopu+ ++
Zrzut przebiegu+ ++
Odbiornik GPSOpcja Opcja-
WiFi/modem 3GOpcja Opcja-
KOMUNIKACJAEthernet+ +-
KARTA MICROSD(MAKS. 32 GB)8 GB+ ++
PROGRAM PCPowerView3 (darmowy)+ ++